Vilka Är Binära Optioner?

Binära optioner är ett finansiellt instrument som utformats särskilt för privata investerare. Det minskar komplexiteten i den finansiella marknaden ner till en enktelt fråga:
”kommer priset höjas eller sjunka?”

Förutse vilken riktning priset kommer utvilkle in och få upp till 89% fortjenese om antagandet är korrekt. Om du gissar fel, du kommer aldrig förlora mer än de pengar du har investerat.

Handla på volatilitet, inte bara riktning, med vårt stora utbud av Binära Optioner.
Ta en position även om du inte vet åt vilken riktning marknaden kommer röra sig.
Du kan använda flera typer av Binära Optioner :Bland annat One-touch,Hög-Låg, Mål och Över/Under.
Du får tillgång till ett brett tillgångar Välj bland index, valutor, råvaror med mera.
Kom ihåg att Binära Optioner är produkter med hävstångseffekt och kan resultera i förluster som överstiger det belopp du initialt investerat. Att handla Binära Optioner passar inte alla så försäkra dig om att du helt förstår vilka risker det innebär.